Lịch phát sóng tháng 01/2024

Đăng bởi EHOU ngày 01/01/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 01/2024
Môn học: Luật kinh tếI, Luật kinh tế II
Giảng viên: TS. Bùi Ngọc Cường

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5
(Luật kinh tế)
Pháp luật về công ty TNHH 01/01/2024
02/01/2024
03/01/2024
Bài 6 Pháp luật về hợp tác xã 04/01/2024
05/01/2024
06/01/2024
08/01/2024
09/01/2024
10/01/2024
11/01/2024
12/01/2024
13/01/2024
15/01/2024
16/01/2024
17/01/2024
Bài 1
(Luật kinh tế II)
Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh 18/01/2024
19/01/2024
20/01/2024
22/01/2024
23/01/2024
24/01/2024
Bài 2 Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh (tiếp) 25/01/2024
26/01/2024
27/01/2024
29/01/2024
30/01/2024
31/01/2024


Dịch ngôn ngữ (Translate) »