Lịch phát sóng tháng 12/2023

Đăng bởi EHOU ngày 05/12/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 12/2023
Môn học: Luật kinh tế
Giảng viên: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3
(Luật kinh tế)
Pháp luật về doanh nghiệp 01/12/2023
02/12/2023
Bài 4 Pháp luật về hợp tác xã 04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
09/12/2023
Bài 5 Pháp luật về đầu tư 11/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
16/12/2023
Bài 6 Pháp luật về cạnh tranh 18/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
23/12/2023
25/12/2023
26/12/2023
27/12/2023


Dịch ngôn ngữ (Translate) »