Lịch phát sóng tháng 10/2023

Đăng bởi EHOU ngày 16/10/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 10/2023
Môn học: Tâm lý học đại cương
Giảng viên: ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2
(Tâm lý học đại cương)
Phần 1: Hoạt động giao lưu và nhân cách 02/10/2023
03/10/2023
04/10/2023
Phần 2: Chú ý 05/10/2023
06/10/2023
07/10/2023
Phần 3: Hoạt động nhận thức 09/10/2023
10/10/2023
11/10/2023
Bài 3 Phần 1: Ngôn ngữ và hoạt động giao tiếp 12/10/2023
13/10/2023
14/10/2023
Phần 2: Đời sống tình cảm 16/10/2023
17/10/2023
18/10/2023
Phần 3: Ý chí và hành động 19/10/2023
20/10/2023
21/10/2023
Bài 4 Phần 1: Trí nhớ 23/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
Phần 2: Các thuộc tính tâm lý của nhân cách 26/10/2023
27/10/2023
28/10/2023
Phần 3: Stress và vấn đề tâm lý 30/10/2023
31/10/2023
01/11/2023


Dịch ngôn ngữ (Translate) »