Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Quyết định ban hành mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2022-2023

Quyết định ban hành mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2022-2023

Đăng bởi EHOU ngày 14/07/2022

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về quyết định ban hành mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2022-2023 (xem chi tiết tại đây)

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »