Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT TRONG DỊP LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2022

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, ATGT TRONG DỊP LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2022

Đăng bởi EHOU ngày 27/04/2022

Thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022; Công văn số 1622/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 26/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1195/ĐHM ngày 27/4/2022 của Trường Đại học Mở Hà  Nội về tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022;

Để góp phần đảm bảo trật tự, ATGT, hạn chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị các cán bộ, giảng viên, sinh viên Chương trình đào tạo đại học trực tuyến EHOU thực hiện các nội dung sau:

  1. Nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giao thông; pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, an ninh trật tự và kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/04-01/05 năm 2022;
  2. Nghiêm túc thực hiện: “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
  3. Lãnh đạo Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an để xử lý kịp thời các nội dung, vấn đề phát sinh liên quan đến thực hiện qui định về an toàn giao thông đối với VCNLĐ, người học trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5/2022.

Kính đề nghị các cán bộ, giảng viên và sinh viên các khóa phối hợp thực hiện.

Anh/Chị sinh viên cần hỗ trợ đề nghị liên lạc với Cố vấn học tập của lớp để được trợ giúp.

Trân trọng./.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »