Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 – Quốc tế lao động 1/5/2022

Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 – Quốc tế lao động 1/5/2022

Đăng bởi EHOU ngày 28/04/2022

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022 (xem chi tiết tại đây)


Dịch ngôn ngữ (Translate) »