Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2023

Đăng bởi EHOU ngày 26/12/2022

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến, cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Trung tâm về kế hoạch nghỉ lễ nhân dịp Tết Dương lịch 01/01/2023

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »