Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 đối với sinh viên nhập học tại Trạm đào tạo Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại, Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 đối với sinh viên nhập học tại Trạm đào tạo Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại, Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

Đăng bởi EHOU ngày 04/08/2023

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024.

Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới sinh viên nhập học tại Trạm đào tạo Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại, Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn ngành: Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Luật Kinh tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật, Quản trị Khách sạn, Thương mại điện tử về kinh phí xét tuyển,  mức tạm thu học phí kỳ 1 như sau:

  1. Mức kinh phí xét tuyển: 100.000 đ
  2. Mức học phí áp dụng: 448.000 đ/TC
  3. Nộp kinh phí xét tuyển và tạm thu học phí kỳ 1: 7.268.000 đ
  4. Thời gian áp dụng: tính từ Quyết định trúng tuyển ngày 01/08/2023

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »