Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 ngành Ngôn ngữ Anh

Đăng bởi EHOU ngày 04/08/2023

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024.

Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới sinh viên các ngành Ngôn ngữ Anh về kinh phí xét tuyển, mức tạm thu học phí kỳ 1 như sau:

  1. Mức kinh phí xét tuyển: 100.000 đ
  2. Mức học phí áp dụng: 448.000 đ/TC
  3. Nộp kinh phí xét tuyển và tạm thu học phí kỳ 1: 8.612.000 đ
  4. Thời gian áp dụng: tính từ Quyết định trúng tuyển ngày 01/08/2023

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »