Lịch phát sóng tháng 07/2019

Đăng bởi EHOU ngày 13/08/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 7/2019
Môn học: Luật dân sự Việt Nam II 
 Giảng viên: TS. Trần Phương Thảo

 

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Khái niệm, nguyên tắc của Luật Tố tụng dân sự Việt Nam và thẩm quyền của Tòa án trong Tố tụng dân sự Việt Nam 01/07/2019
02/07/2019
03/07/2019
04/07/2019
Bài 2 Các chủ thể trong Tố tụng dân
sự
05/07/2019
06/07/2019
08/07/2019
09/07/2019
10/07/2019
11/07/2019
12/07/2019
Bài 3 Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự 13/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
17/07/2019
Bài 4 Chứng cứ và chứng minh  18/07/2019
19/07/2019
20/07/2019
22/07/2019
Bài 5 Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự 23/07/2019
24/07/2019
25/07/2019
26/07/2019
27/07/2019
Bài 6 Thủ tục Giám đốc thẩm, tái
thẩm dân sự
29/07/2019
30/07/2019


Dịch ngôn ngữ (Translate) »