Lịch phát sóng tháng 08/2023

Đăng bởi EHOU ngày 11/08/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 08/2023
Môn học: Quản trị tài chính doanh nghiệp, Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
Giảng viên: TS. Lê Thị Hằng, TS. Hoàng Đình Minh

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3
(Quản trị tài chính doanh nghiệp)
Phân tích tài chính doanh nghiệp 01/08/2023
02/08/2023
Bài 4 Nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn 03/08/2023
04/08/2023
05/08/2023
07/08/2023
08/08/2023
09/08/2023
Bài 5 Quản lý vốn và tài sản trong doanh nghiệp 10/08/2023
11/08/2023
12/08/2023
14/08/2022
15/08/2023
16/08/2023
Bài 6 Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp 17/08/2023
18/08/2023
19/08/2023
21/08/2023
22/08/2023
23/08/2023
Bài 1
(Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh)
Tổng quan về lý thuyết trò chơi trong kinh doanh 24/08/2023
25/08/2023
26/08/2023
28/08/2023
29/08/2023
30/08/2023
Bài 2 Các yếu tố của trò chơi kinh doanh 31/08/2023


Dịch ngôn ngữ (Translate) »