Lịch chuyên đề tháng 12/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12/2021

STT Tên chuyên đề
1 Tư duy quản trị doanh nghiệp và MQH EPR
2 Phát triển loại hình đầu tư qua các quỹ đầu tư
3 Hướng dẫn kê khai thuế VAT
4 Hoạch định và phát tiển Sản phẩm cho KHCN và KHDN….
5 Khuynh hướng tiếp cận quản trị nhân sự hiện đại
6 Pháp luật trong môi trường kinh doanh
7 Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
8 Lập KPI sau khi xây dựng chiến lược
9 Thành ngữ, tục ngữ và một số từ khó khi dịch Việt Anh
10 Toeic Listenning test

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »