Lịch chuyên đề tháng 09/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 09/2021

STT Tên chuyên đề
1 How to improve reading skills
2 Quản trị doanh nghiệp EPR
3 Làn sóng khách cá nhân và gia đình trong tiêu dùng du lịch
4 Tra soát chứng từ hóa đơn thuế
5 Giao tiếp tiếng Anh khi đi du lịch nước ngoài
6 Tổng quan về Hệ thống Kiểm soát nội bộ
7 Thiết kế chuỗi giá trị sản phẩm dưới góc nhìn marketing
8 Một số dạng đề thi IELST…
9 Ký năng đọc hiểu hợp đồng và soạn thảo, đàm phán hợp đồng kinh doanh
10 Kỹ năng viết báo cáo và email

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »