Lịch chuyên đề tháng 11/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11/2021

STT Tên chuyên đề
1 Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phục vụ và kinh doanh khách sạn
2 Quản lý chiến lược marketing
3 Xây dựng KPI trong doanh nghiệp
4 Luật đấu thầu – những trọng tâm cần lưu ý trong quá trình thực hiện
5 Email Marketing dành cho Startup
6 Quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)
7 Quản trị tổ chức
8 Chia sẻ kinh nghiệm quyết toán thuế
9 Kỹ năng làm các dạng câu hỏi để nghe hiểu (Tips in doing listening question types)
10 Các dạng bài trong luyện thi IELTS

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »