Lịch chuyên đề tháng 02/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 02/2021

STT Tên chuyên đề
1 Nguyên tắc cơ bản khi dịch Việt Anh và một số lưu ý
2 Các thì cơ bản trong Tiếng Anh (Quá khứ, hiện tại, tương lai)
3 Nguyên âm và phụ âm ( vowels and consonants)
4 Kỹ thuật lập trình thông minh
5 Kỹ năng nghề nghiệp trong ngân hàng thương mại
6 Đọc và hiểu báo cáo tài chính (phân tích)
7 Kỹ năng xét xử vụ án hành chính trong lĩnh vực xử lý vụ việc cạnh tranh
8 Quy trình thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước
9 Thấu hiểu quy trình marketing thực tế trong các tập đoàn đa quốc gia
10 Kỹ năng quản lý thời gian

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »