Lịch chuyên đề tháng 08/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 08/2021

STT Tên chuyên đề
1 Một số dạng đề thi TOEIC
2 Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
3 Tài trợ thương mại
4 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
5 Trải nghiệm nhân viên trong cách mạng công nghệ số
6 Pháp luật dành cho quản lý doanh nghiệp
7 Giao tiếp tiếng Anh trong công sở
8 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
9 Tạo động lực cho nhân viên
10 Xu hướng tiêu dùng giảm thiểu rác thải nhựa trong nhà hàng, khách sạn

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »