Lịch chuyên đề tháng 01/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 01/2021

STT Tên chuyên đề
1 Nghe lấy ý chính (listen for gist)
2 Đọc lấy ý chính (Reading for main ideal)
3 How to improve speaking skills
4 Viết tiếng Anh cơ bản – Journal Writing
5 Phân tích các chỉ số kỹ thuật thị trường chứng khoán
6 Xu hướng NHTMCP hiện nay
7 Kỹ năng tiếp xúc và trả lời phỏng vấn báo chí
8 Kỹ năng soạn thảo văn bản trong DN
9 Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động trong doanh nghiệp
10 Giải pháp thúc đẩy bán hàng


Dịch ngôn ngữ (Translate) »