Lịch chuyên đề tháng 06/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 06/2021

STT Tên chuyên đề
1 How to improve writing skills
2 Tra soát chứng từ trước khi quyết toán thuế
3 Lập trình Web
4 Quản lý khoản vay và thu hồi nợ
5 Xây dựng đội ngũ trong doanh nghiệp
6 Kỹ năng hành nghề Luật
7 Cấu tạo các loại từ cơ bản (Danh từ, động từ, tính từ)
8 Quản trị công ty và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
9 Mua bán sát nhập doanh nghiệp
10 Kỹ năng quản trị thông tin

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »