Lịch chuyên đề tháng 05/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 05/2021

STT Tên chuyên đề
1 Kỹ năng dịch đuổi
2 Kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ
3 Thương mại điện tử
4 Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng doanh nghiệp/hợp đồng lao động
5 Quản lý dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
6 Tư vấn thành lập doanh nghiệp
7 Trải nghiệm nhân sự hiện đại trong kỷ nguyên 4.0
8 Từ và cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng trong các lĩnh vực
9 Kỹ năng giao tiếp thuyết phục
10 Quy tắc phát âm cơ bản

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »