Lịch chuyên đề tháng 04/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04/2021

STT Tên chuyên đề
1 Kỹ năng trả lời phỏng vấn tiếng Anh trôi chảy
2 Đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
3 An ninh mạng
4 Chế định thừa phát lại
5 Nghiệp vụ trong Ngân hàng thương mại.
6 Luật doanh nghiệp và hợp đồng kinh tế
7 Kỹ năng tiếp xúc và trả lời phỏng vấn báo chí
8 Viết đoạn và viết bài luận (Writing paragraph and essay)
9 Mua bán sát nhập doanh nghiệp
10 Kỹ năng giao tiếp – thuyết trình – thuyết phục

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »