Lịch chuyên đề tháng 07/2021

Đăng bởi EHOU ngày 19/01/2021

LỊCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 07/2021

STT Tên chuyên đề
1 IELST writing test
2 Lập trình đồ họa 3D cho máy tính và mobile
3 Quản trị rủi ro bảo hiểm trong cuộc sống và doanh nghiệp
4 Tạo động lực cho nhân viên
5 Trọng âm (word stress)
6 Xây dựng và phát triển các sản phẩm phái sinh trái phiếu tại Việt Nam
7 Kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân
8 Những vấn đề cần lưu ý về pháp luật hợp đồng kinh doanh
9 Quản trị nhân sự trong kinh doanh khách sạn
10 Xây dựng văn hóa trong tổ chức

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »