Lịch phát sóng tháng 01/2023

Đăng bởi EHOU ngày 17/01/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 01/2023
Môn học: Marketing ngân hàng, Quản trị chất lượng dịch vụ
Giảng viên: ThS. Lê Thị Nghĩa, ThS. Lê Quỳnh Chi

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5
(Marketing ngân hàng)
Định giá và phân phối sản phẩm ngân hàng 02/01/2023
03/01/2023
Bài 6 Chiến lược quảng bá và phát triển thương hiệu ngân hàng 04/01/2023
05/01/2023
06/01/2023
07/01/2023
Bài 1
(Quản trị chất lượng dịch vụ)
Tổng quan về kinh doanh và khởi nghiệp kinh doanh 09/01/2023
10/01/2023
11/01/2023
12/01/2023
13/01/2023
14/01/2023
16/01/2023
17/01/2023
18/01/2023
19/01/2023
20/01/2023
Bài 2 Xác định ngành nghề và xây dựng ý tưởng kinh doanh 25/01/2023
26/01/2023
27/01/2023
28/01/2023
30/01/2023
31/01/2023


Dịch ngôn ngữ (Translate) »