Lịch phát sóng tháng 02/2021

Đăng bởi EHOU ngày 30/03/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 02/2021
Môn học: Kinh tế quốc tế, Quản trị học
Giảng viên: TS Nguyễn Thị Thu Hương, TS Lại Lâm Anh, GSTS Đỗ Hoàng Toàn

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2
(Kinh kế quốc tế)
Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế 01/02/2021
02/02/2021
03/02/2021
04/02/2021
Bài 3 Di chuyển vốn quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài 05/02/2021
06/02/2021
Bài 4 Tài chính quốc tế 08/02/2021
09/02/2021
10/02/2021
11/02/2021
15/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
19/02/2021
20/02/2021
Bài 1
(Quản trị học)
Tổng quan về tổ chức và quản trị học 22/02/2021
Bài 2 Các chức năng quản trị tổ chức 23/02/2021
Bài 3 Các chức năng quản trị tổ chức (tiếp) 24/02/2021
25/02/2021
26/02/2021
Bài 4 Con người trong tổ chức 27/02/2021

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »