Lịch phát sóng tháng 02/2022

Đăng bởi EHOU ngày 18/02/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 02/2022
Môn học: Đường lối Cách mạng Đảng cộng Sản Việt Nam,

Kĩ thuật soạn thảo văn bản pháp luật

Giảng viên: Th.S Phạm Quang Trường

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Chương V
(Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam )
Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN 04/02/2022
05/02/2022
Chương VI Đường lối xây dựng hệ thống chính trị 07/02/2022
08/02/2022
09/02/2022
10/02/2022
Chương VII Đường lối xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội 11/02/2022
12/02/2022
14/02/2022
15/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
Chương VIII Đường lối đối ngoại 18/02/2022
19/02/2022
21/02/2022
22/02/2022
23/02/2022
24/02/2022
Chương I
(Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật)
Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật 25/02/2022
26/02/2022
Chương II Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 28/02/2022
01/03/2022

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »