Lịch phát sóng tháng 07/2023

Đăng bởi EHOU ngày 11/07/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 07/2023
Môn học: Quản trị chất lượng dự án, Quản trị tài chính doanh nghiệp
Giảng viên: TS. Phan Thế Công, TS. Lê Thị Hằng

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4 (Quản trị chất lượng dự án) Quản lý chi phí dự án 30/06/2023
01/07/2023
Bài 5 Quản lý chất lượng dự án 03/07/2023
04/07/2023
05/07/2023
06/07/2023
07/07/2023
08/07/2023
Bài 6 Quản trị rủi ro dự án 10/07/2023
11/07/2023
12/07/2023
13/07/2023
14/07/2023
15/07/2023
Bài 1
(Quản trị tài chính doanh nghiệp)
Tổng quan về tài chính và thị trường tài chính 17/07/2023
18/07/2023
19/07/2023
20/07/2023
21/07/2023
22/07/2023
Bài 2 Quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp 24/07/2023
25/07/2023
26/07/2023
27/07/2023
28/07/2023
29/07/2023
Bài 3 (Phần 1) Phân tích tài chính doanh nghiệp 31/07/2023


Dịch ngôn ngữ (Translate) »