Lịch phát sóng tháng 11/2019

Đăng bởi EHOU ngày 15/11/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 11/2019
Môn học: Marketing căn bản, Luật đầu tư
Giảng viên: TS. Tăng Thị Hằng  – TS. Nguyễn Thị Yến 

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3 (Marketing căn bản) Quản trị về chiến lược Marketing – Chiến lược sản phẩm 01/11/2019
02/11/2019
Bài 4 Chiến lược giá – Chiến lược phân phối 04/11/2019
05/11/2019
06/11/2019
Bài 5 Chiến lược chiêu thị 07/11/2019
08/11/2019
09/11/2019
11/11/2019
Bài 6 Tổ chức và hoạt động Marketing 12/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
Bài 1
(Luật đầu tư)
Những vấn đề chung về luật đầu tư 15/11/2019
16/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
Bài 2 Pháp luật về thủ tục đầu tư 20/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
Bài 3 Pháp luật về các biện pháp bảo đảm, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 25/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
Bài 4 Pháp luật về đầu tư vào các tổ chức kinh tế 30/11/2019


Dịch ngôn ngữ (Translate) »