Lịch phát sóng tháng 11/2017

Đăng bởi EHOU ngày 02/11/2017

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 11/2017
Môn học: Luật tố tụng dân sự Việt Nam
Giảng viên:        TS. Nguyễn Triều Dương

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Khái quát chung về luật Tố tụng Dân sự Việt Nam 01/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
Bài 2 Thẩm quyền của Tòa án Nhân dân  06/11/2017
08/11/2017
10/11/2017
Bài 3 Chứng cứ và chứng minh trong luật Tố tụng Dân sự 11/11/2017
13/11/2017
Bài 4 Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự 15/11/2017
17/11/2017
18/11/2017
Bài 5 Thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự 20/11/2017
22/11/2017
24/11/2017
Bài 6 Thủ tục Giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự 27/11/2017
29/11/2017
30/11/2017


Dịch ngôn ngữ (Translate) »