Lịch phát sóng tháng 12/2018

Đăng bởi EHOU ngày 28/12/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Tháng 12/2018
Môn học: Kinh tế học phát triển
Môn học: Môn Kinh tế vĩ mô, Giảng viên:  GS.TS Phạm Quang Phan
                Môn Quản trị kinh doanh, Giảng viên: GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
                Môn Quản trị tài chính doanh nghiệp, Giảng viên: ThS: Lê Thị Hằng
Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 8
Môn Kinh tế vĩ mô
Thất nghiệp và lạm phát 03/12/2018
04/12/2018
05/12/2018
Bài 9 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở 06/12/2018
07/12/2018
08/12/2018
Bài 1
Môn Quản trị kinh doanh
Tổng quan về quản trị kinh doanh 10/12/2018
11/12/2018
Bài 2 Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 12/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
15/12/2018
Bài 3 Quyết định quản trị kinh doanh 17/12/2018
Bài 4 Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp 18/12/2018
19/12/2018
Bài 5 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 20/12/2018
Bài 6 Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp 21/12/2018
22/12/2018
24/12/2018
Bài 7 Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp 25/12/2018
26/12/2018
27/12/2018
Bài 1
Quản trị tài chính doanh nghiệp
Tổng quan về quản trị tài chính 28/12/2018
29/12/2018
31/12/2018
01/01/2019


Dịch ngôn ngữ (Translate) »