Lịch phát sóng tháng 7/2021

Đăng bởi EHOU ngày 28/07/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 7/2021
Môn học: Thị trường chứng khoán
Giảng viên: TS. Nguyễn Lê Cường

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4 Thị trường chứng khoán sơ cấp 02/07/2021
03/07/2021
Bài 5 Thị trường chứng khoán thứ cấp 05/07/2021
06/07/2021
07/07/2021
08/07/2021
09/07/2021
10/07/2021
12/07/2021
13/07/2021
Bài 6 Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán 14/07/2021
15/07/2021
16/07/2021
17/07/2021
19/07/2021
20/07/2021
Bài 7 Phân tích trái phiếu 21/07/2021
22/07/2021
23/07/2021
24/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
Bài 8 Phân tích cổ phiếu 28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
31/07/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »