Lịch phát sóng tháng 8/2018

Đăng bởi EHOU ngày 09/08/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Tháng 08/2018
Môn học: Kinh tế học phát triển
Giảng viên: PGS. TS Phạm Văn Dũng

 

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Những vấn đề cơ bản của Kinh tế học phát triển 01/08/2018
02/08/2018
03/08/2018
04/08/2018
06/08/2018
Bài 2 Một số lý thuyết và mô hình tăng trưởng, Phát triển kinh tế 07/08/2018
08/08/2018
09/08/2018
10/08/2018
Bài 3 Vốn với tăng trưởng kinh tế 11/08/2018
13/08/2018
14/08/2018
15/08/2018
16/08/2018
Bài 4 Lao động với tăng trưởng kinh tế 17/08/2018
18/08/2018
20/08/2018
21/08/2018
Bài 5 Tài nguyên thiên nhiên với tăng trưởng kinh tế 22/08/2018
23/08/2018
24/08/2018
Bài 6 Khoa học – công nghệ với tăng trưởng và phát triển kinh tế 25/08/2018
27/08/2018
28/08/2018
29/08/2018
30/08/2018
31/08/2018


Dịch ngôn ngữ (Translate) »