Lịch phát sóng tháng 9/2018

Đăng bởi EHOU ngày 13/09/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Tháng 09/2018
Môn học: Kinh tế học phát triển
Giảng viên: PGS. TS Phạm Văn Dũng
Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 6 Khoa học – công nghệ với tăng trưởng và phát triển kinh tế 03/09/2018
04/09/2018
Bài 7 Cơ cấu kinh tế với tăng trưởng kinh tế 05/09/2018
06/09/2018
07/09/2018
08/09/2018
Bài 8 Cơ chế thị trường và vai trò của kinh tế nhà nước 10/09/2018
9/11/2018
12/09/2018
9/13/2018
9/14/2018
9/15/2018
9/17/2018
9/18/2018
9/19/2018
Bài 9 Kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân với tăng trưởng và phát triển kinh tế 9/20/2018
9/21/2018
9/22/2018
9/24/2018
Bài 10 Tăng trưởng kinh tế với phúc lợi con người 9/25/2019
9/26/2021
9/27/2022
9/28/2023
Bài 11 Hai chiến lược tăng trưởng kinh tế 9/29/2025

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »