Lịch phát sóng tháng 9/2020

Đăng bởi EHOU ngày 05/10/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 9/2020
Môn học: Lý luận chung về Nhà Nước và Pháp luật
Marketing cơ bản
Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Luật
TS. Tăng Thị Hằng

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 9 Quan hệ pháp luật và chủ thể quan hệ pháp luật 02/09/2020
03/09/2020
Bài 10 Ý thức pháp luật 04/09/2020
Bài 11 Thực hiện pháp luật thi hành pháp luật áp dụng pháp luật và giải thích pháp luật 05/09/2020
Bài 12 Về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp luật 07/09/2020
08/09/2020
Bài 1 Tổng quan về kinh doanh và marketing 09/09/2020
10/09/2020
11/09/2020
12/09/2020
Bài 2 Nghiên cứu và dự báo thị trường 14/09/2020
15/09/2020
16/09/2020
17/09/2020
Bài 3 Quản trị về chiến lược Marketing – Chiến lược sản phẩm 18/09/2020
19/09/2020
21/09/2020
Bài 4 Chiến lược giá, chiến lược phân phối 22/09/2020
23/09/2020
24/09/2020
Bài 5 Chiến lược chiêu thị 25/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
Bài 6 Tổ chức và hoạt động Marketing 29/09/2020
30/09/2020
01/10/2020

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »