Lịch phát sóng tháng 9/2022

Đăng bởi EHOU ngày 14/09/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 9/2022
Môn học: Công pháp quốc tế, Kinh tế quốc tế
Giảng viên: ThS. Phạm Hồng Hạnh, ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5
(Công pháp quốc tế)
Luật ngoại giao Lãnh sự 02/09/2022
03/09/2022
Bài 6 Giải quyết tranh chấp 05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
08/09/2022
Bài 1
(Kinh tế quốc tế)
Thương mại quốc tế 09/09/2022
10/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
16/09/2022
17/09/2022
Bài 2 Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế 19/09/2022
20/09/2022
21/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
24/09/2022
Bài 3 Di chuyển vốn quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài 26/09/2022
27/09/2022
28/09/2022
29/09/2022
Bài 4 Tài chính quốc tế 30/09/2022
01/10/2022


Dịch ngôn ngữ (Translate) »