Lịch phát sóng tháng 05/2018

Đăng bởi EHOU ngày 01/05/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

hời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Tháng 05/2018
Môn học: Luật kinh tế chuyên ngành; Tâm lý học tư pháp

Giảng viên: Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến
                   Thạc sỹ: Dương Thị Loan

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4 Pháp luật phá sản đối với tổ chức tín dụng ở Việt Nam 30/04/2018
01/05/2018
02/05/2018
03/05/2018
Bài Mới Môn Tâm lý học tư pháp 04/05/2018
Bài 1 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp của tâm lý học tư pháp 05/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
11/05/2018
12/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
19/05/2018
Bài 2 Phân tích tâm lý hành vi phạm tội 21/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
Bài 3 Chức năng tâm lý của hoạt động tư pháp 24/05/2018
25/05/2018
26/05/2018
Bài 4 Cơ sở tâm lý của hoạt động điều tra vụ án hình sự 26/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
30/05/2018
31/05/2018
Bài 5 Cơ sở tâm lý của hoạt động xét xử vụ án hình sự 31/05/2018

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »