Lịch phát sóng tháng 06/2023

Đăng bởi EHOU ngày 19/06/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 06/2023
Môn học: Quản trị rủi ro trong kinh doanh, Quản trị chất lượng sản phẩm
Giảng viên: TS. Nguyễn Đăng Minh, GVC. Hoàng Trọng Thanh

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3
(Quản trị chất lượng sản phẩm)
Kiểm tra chất lượng sản phẩm 02/06/2023
03/06/2023
Bài 4 Đánh giá chất lượng sản phẩm 05/06/2023
06/06/2023
07/06/2023
08/06/2023
09/06/2023
10/06/2023
Bài 1
(Quản trị dự án đầu tư)
Tổng quan về dự án và quản trị dự án 12/06/2023
13/06/2023
Bài 2 Lựa chọn và lập kế hoạch dự án 14/06/2023
15/06/2023
16/06/2023
17/06/2023
19/06/2023
20/06/2023
21/06/2023
22/06/2023
Bài 3 Quản lý thời gian và tiến độ dự án 23/06/2023
24/06/2023
Bài 4 Quản lý chi phí dự án 26/06/2023
27/06/2023
28/06/2023
29/06/2023
Bài 5 Quản lý chất lượng dự án 30/06/2023
01/07/2023

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »