Lịch phát sóng tháng 10/2019

Đăng bởi EHOU ngày 30/10/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 10/2019
Môn học: Luật kinh tế
Giảng viên: PGS.TS Trương Thị Hồng Hà – TS. Tăng Thị Hằng     

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 6
(Luật kinh tế)
Pháp luật về cạnh tranh 01/10/2019
02/10/2019
03/10/2019
Bài 7 Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh 04/10/2019
05/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
Bài 8 Pháp luật về phá sản trong doanh nghiệp 10/10/2019
11/10/2019
12/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
Bài 9 Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 19/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
25/10/2019
26/10/2019
Bài 1
(Marketing căn bản)
Tổng quan về kinh doanh và Marketing 28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019


Dịch ngôn ngữ (Translate) »