Lịch phát sóng tháng 10/2022

Đăng bởi EHOU ngày 19/10/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 10/2022
Môn học: Kinh tế quốc tế, Kinh tế học phát triển
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, PGS.TS. Phạm Văn Dũng

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4
(Kinh tế quốc tế)
Tài chính quốc tế 03/10/2022
04/10/2022
05/10/2022
06/10/2022
07/10/2022
08/10/2022
Bài 1
(Kinh tế học phát triển)
Những vấn đề cơ bản của kinh tế học phát triển 12/10/2022
13/10/2022
Bài 2 Một số lý thuyết và mô hình tăng trưởng, Phát triển kinh tế 14/10/2022
15/10/2022
17/10/2022
18/10/2022
Bài 3 Vốn với tăng trưởng kinh tế 19/10/2022
20/10/2022
21/10/2022
22/10/2022
24/10/2022
Bài 4 Lao động với tăng trưởng kinh tế 25/10/2022
26/10/2022
27/10/2022
28/10/2022
Bài 5 Tài nguyên thiên nhiên với tăng trưởng kinh tế 29/10/2022
30/10/2022
01/11/2022


Dịch ngôn ngữ (Translate) »