Lịch phát sóng tháng 6/2022

Đăng bởi EHOU ngày 27/06/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 6/2022
Môn học: Tâm lý học tư pháp, Tư pháp quốc tế
Giảng viên: TS. Dương Thị Loan, TS. Trần Minh Ngọc

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1
(Tâm lý học tư pháp)
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của tâm lý học tư pháp 01/06/2022
02/06/2022
Bài 2 Phân tích tâm lý hành vi phạm tội 03/06/2022
04/06/2022
Bài 3 Chức năng tâm lý của hoạt động tư pháp 06/06/2022
07/06/2022
08/06/2022
09/06/2022
Bài 4 Cơ sở tâm lý của hoạt động điều tra vụ án hình sự 10/06/2022
11/06/2022
13/06/2022
14/06/2022
Bài 5 Cơ sở tâm lý của hoạt động xét xử vụ án hình sự 15/06/2022
16/06/2022
17/06/2022
18/06/2022
20/06/2022
21/06/2022
Bài 6 Cơ sở tâm lý của hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân 22/06/2022
23/06/2022
24/06/2022
25/06/2022
Bài 1
(Tư pháp quốc tế)
Tổng quan về tư pháp quốc tế 27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022


Dịch ngôn ngữ (Translate) »