Lịch phát sóng tháng 6/2017

Đăng bởi EHOU ngày 31/05/2017

 

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Tháng 6/2017
Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới
Giảng viên: TS. Cao Thị Oanh

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Bài 1: Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản và nguồn của Luật Hình sự Việt Nam 02/06/2017
Bài 2

Tội phạm và cấu thành tội phạm

Các giai đoạn thực hiện tội phạm và đồng phạm

03/06/2017
05/06/2017
07/06/2017
09/06/2017
Bài 3 Các giai đoạn thực hiện tội phạm và đồng phạm 10/06/2017
12/06/2017
Bài 4 Hình phạt, quyết định hình phạt và án treo 14/06/2017
Bài 5 Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người
Bài 5 (tiếp) Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người 16/06/2017
Bài 6 Các tội phạm xâm phạm sở hữu
Bài 6 (tiếp) Các tội phạm xâm phạm sở hữu 17/06/2017
Bài 7 Các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường
Bài 7 (tiếp) Các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường 19/06/2017
Bài 7 (tiếp) Các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường 21/06/2017
Bài 8 Các tội phạm về ma túy và chức vụ
Bài 8 (tiếp) Các tội phạm về ma túy và chức vụ 23/06/2017


Dịch ngôn ngữ (Translate) »