Lịch phát sóng tháng 6/2018

Đăng bởi EHOU ngày 04/06/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Tháng 06/2018
Môn học: Tâm lý học tư pháp; Tư pháp quốc tế
Giảng viên:                            ThS. Dương Thị Loan
                                              TS. Mai Thanh Hiền 

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng

Bài 6

(Tâm lý học tư pháp)


 

Cơ sở tâm lý của hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân 01/06/2018
02/06/2018
04/06/2018
05/06/2018
Bài Mới Môn Tư pháp quốc tế 06/06/2018
Bài 1 Tổng quan về tư pháp quốc tế 06/06/2018
07/06/2018
08/06/2018
09/06/2018
Bài 2 Xung đột pháp luật về tư pháp quốc tế 11/06/2018
12/06/2018
13/06/2018
14/06/2018
15/06/2018
Bài 3 Quyền sở hữu và thừa kế trong tư pháp quốc tế 16/06/2018
18/06/2018
20/06/2018
Bài 4 Hợp đồng trong tư pháp quốc tế 21/06/2018
22/06/2018
23/06/2018
25/06/2018
Bài 5 Hôn nhân & gia đình trong tư pháp quốc tế 26/06/2018
27/06/2018
28/06/2018
Bài 6 Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế 29/06/2018
30/06/2018


Dịch ngôn ngữ (Translate) »