Lịch phát sóng tháng 01/2021

Đăng bởi EHOU ngày 27/01/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 01/2021
Môn học: Lý thuyết trò chơi, Kinh tế học quốc tế
Giảng viên: TS. Hoàng Đình Minh, TS. Nguyễn Thị Thu Hương,

TS. Lại Lâm Anh

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1
(Lý thuyết trò chơi)
Tổng quan về lý thuyết trò chơi trong kinh doanh 01/01/2021
02/01/2021
Bài 2 Các yếu tố của trò chơi kinh doanh 04/01/2021
05/01/2021
Bài 3 Trò chơi cạnh tranh 06/01/2021
07/01/2021
08/01/2021
09/01/2021
Bài 4 Trò chơi hợp tác 11/01/2021
12/01/2021
13/01/2021
14/01/2021
15/01/2021
16/01/2021
Bài 1
(Kinh tế học quốc tế)
Thương mại quốc tế 18/01/2021
19/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
22/01/2021
23/01/2021
25/01/2021
26/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
Bài 2 Hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế 29/01/2021
30/01/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »