Lịch phát sóng tháng 01/2018

Đăng bởi EHOU ngày 11/01/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 01/2018
Môn học: Luật Tố tụng hình sự Việt Nam
Giảng viên: Tiến sĩ Mai Thanh Hiếu

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài mở đầu Bài mở đầu: Luật tố tụng hình sự Việt Nam. TS Mai Thanh Hiếu 01/01/2018
Bài 1 Khái quát về luật tố tụng hình sự 02/01/2018
03/01/2018
05/01/2018
Bài 2 Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự 06/01/2018
08/01/2018
10/01/2018
Bài 3 Những biện pháp ngăn chặn 12/01/2018
13/01/2018
Bài 4 Khởi tố và điều tra vụ án hình sự 15/01/2018
17/01/2018
Bài 5 Truy tố và xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 19/01/2018
22/01/2018
24/01/2018
Bài 6 Xét xử phúc thẩm và xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật 26/01/2018
27/01/2018
29/01/2018


Dịch ngôn ngữ (Translate) »