Lịch phát sóng tháng 02/2019

Đăng bởi EHOU ngày 07/03/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 02/2019
Môn học: Quản trị tài chính doanh nghiệp và Luật tố tụng dân sự
 Giảng viên: ThS. Lê Thị Hằng – TS. Trần Phương Thảo

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 10 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 01/02/2019
02/02/2019
Bài 1
(Môn luật
 tố tụng dân sự)
Khái niệm, nguyên tắc của Luật tố tụng dân sự Việt Nam và thẩm quyền của tòa án trong Tố tụng dân sự Việt Nam 04/02/2019
11/02/2019
Bài 2 Các chủ thể trong Tố tụng dân sự 12/02/2019
13/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
Bài 3 Chứng cứ và chứng minh 16/02/2019
18/02/2019
Bài 4 Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự 19/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
23/02/2019
25/02/3019
26/02/2019
Bài 5 Thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự 27/02/2019
28/02/2019

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »