Lịch phát sóng tháng 02/2023

Đăng bởi EHOU ngày 27/02/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 02/2023
Môn học: Quản trị chất lượng dịch vụ
Giảng viên: ThS. Lê Quỳnh Chi

 

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2 Xác định ngành nghề và xây dựng ý tưởng kinh doanh 01/02/2023
02/02/2023
03/02/2023
04/02/2023
06/02/2023
07/02/2023
Bài 3 Định hình và triển khai ý tưởng kinh doanh 08/02/2023
09/02/2023
10/02/2023
11/02/2023
13/02/2023
14/02/2023
15/02/2023
16/02/2023
17/02/2023
18/02/2023
20/02/2023
21/02/2023
Bài 4 Hoạt động Marketing trong khởi nghiệp kinh doanh 22/02/2023
23/02/2023
24/02/2023
25/02/2023
27/02/2023
28/02/2023


Dịch ngôn ngữ (Translate) »