Lịch phát sóng tháng 04/2020

Đăng bởi EHOU ngày 29/04/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 04/2020
Môn học:  Luật hiến pháp Việt Nam, Luật tố tụng hành chính Việt Nam
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Phương, TS. Nguyễn Thị Thủy

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 7 Chính quyền địa phương 01/04/2020
02/04/2020
Bài 8 Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 03/04/2020
04/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
Bài 1
(Luật tố tụng hành chính Việt Nam)
Ngành luật Tố Tụng hành chính, thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án nhân 10/04/2020
11/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
Bài 2 Người tiến hành, người tham gia tố tụng hành chính 22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
25/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »