Lịch phát sóng tháng 04/2021

Đăng bởi EHOU ngày 27/04/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 04/2021
Môn học: Quản trị dự án đầu tư, Quản trị rủi ro trong kinh doanh
Giảng viên: TS. Phan Thế Công, TS. Nguyễn Đăng Minh

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2
(Quản trị dự án đầu tư)
Lựa chọn và lập kế hoạch dự án 02/04/2021
03/04/2021
05/04/2021
06/04/2021
Bài 3 Quản lý thời gian và tiến độ dự án 07/04/2021
08/04/2021
Bài 4 Quản lý chi phí dự án 09/04/2021
10/04/2021
12/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
Bài 5 Quản lý chất lượng dự án 16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
Bài 6 Quản lý rủi ro dự án 21/04/2021
22/04/2021
Bài 1
(Quản trị rủi ro trong kinh doanh)
Rủi ro và khủng hoảng trong doanh nghiệp 23/04/2021
24/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
Bài 2 Thực trạng rủi ro và khủng hoảng & Bài học nước ngoài 28/04/2021
29/04/2021
30/04/2021
01/05/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »