Lịch phát sóng tháng 04/2023

Đăng bởi EHOU ngày 13/04/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 04/2023
Môn học: Quản trị chiến lược, Quản trị rủi ro trong kinh doanh
Giảng viên: ThS. Phạm Thị Thanh Hương, TS. Nguyễn Đăng Minh

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3
(Quản trị chiến lược)
Phân tích đánh giá môi trường trong 01/04/2023
03/04/2023
04/04/2023
05/04/2023
06/04/2023
Bài 4 Xây dựng chiến lược kinh doanh 07/04/2023
08/04/2023
10/04/2023
11/04/2023
Bài 5 Chiến lược cạnh tranh 12/04/2023
13/04/2023
14/04/2023
15/04/2023
Bài 6 Lựa chọn, thực thi và kiểm tra đánh giá chiến lược 17/04/2023
18/04/2023
Bài 1
(Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp)
Rủi ro và khủng hoảng trong doanh nghiệp 19/04/2023
20/04/2023
21/04/2023
22/04/2023
Bài 2 Thực trạng rủi ro và khủng hoảng, Bài học nước ngoài 24/04/2023
25/04/2023
26/04/2023
27/04/2023
Bài 3 Quản trị rủi ro và khủng hoảng trong doanh nghiệp 28/04/2023
29/04/2023

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »