Lịch phát sóng tháng 04/2018

Đăng bởi EHOU ngày 06/04/2018

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

hời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 7
Tháng 04/2018
Môn học: Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; Luật kinh tế chuyên ngành

Giảng viên: Tiến sĩ Nguyễn Văn Luật
                   Tiến sĩ Nguyễn Thị Yến

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 9  Quan hệ pháp luật và chủ thể quan hệ pháp luật 02/04/2018
03/04/2018
Bài 10 Ý thức pháp luật 04/04/2018
05/04/2018
Bài 11 Thực hiện pháp luật thi hành pháp luật áp dụng pháp luật và giải thích pháp luật 05/04/2018
06/04/2018
Bài 12 Về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp luật 07/04/2018
Bài Mới Môn Luật kinh tế chuyên ngành 09/04/2018
Bài 1 Thủ tục gia nhập thị trường của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực 10/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
Bài 2 Pháp luật về một số hợp đồng đặc thù trong hoạt động thương mại 13/04/2018
14/04/2018
16/04/2018
17/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
21/04/2018
Bài 3 Pháp luật về kiểm soát độc quyền nhà nước trong một số lĩnh vực 21/04/2018
23/04/2018
24/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
Bài 4 Pháp luật phá sản đối với tổ chức tín dụng ở Việt Nam 26/04/2018
27/04/2018
28/04/2018


Dịch ngôn ngữ (Translate) »