Lịch phát sóng tháng 05/2021

Đăng bởi EHOU ngày 26/05/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 5/2021
Môn học: Quản trị rủi ro trong kinh doanh, Luật Quốc tế
Giảng viên: TS. Nguyễn Đăng Minh, ThS. Phạm Hồng Hạnh

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4
(Quản trị rủi ro trong kinh doanh)
Kỹ năng quản trị rủi ro và Khủng hoảng trong Doanh nghiệp 03/05/2021
04/05/2021
Bài 1
(Luật Quốc tế)
Tổng quan về luật quốc tế 05/05/2021
06/05/2021
07/05/2021
08/05/2021
10/05/2021
11/05/2021
12/05/2021
13/05/2021
Bài 2 Chủ thể của luật quốc tế 14/05/2021
15/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
Bài 3 Luật điều ước quốc tế 19/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
22/05/2021
24/05/2021
25/05/2021
Bài 4 Lãnh thổ trong luật quốc tế 26/05/2021
27/05/2021
28/05/2021
29/05/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »