Lịch phát sóng tháng 06/2019

Đăng bởi EHOU ngày 08/07/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 06/2019
Môn học: Luật dân sự Việt Nam 
 Giảng viên: TS. Trần Phương Thảo

 

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4 Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự 03/06/2019
04/06/2019
05/06/2019
Bài 5 Thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự 06/06/2019
07/06/2019
08/06/2019
10/06/2019
11/06/2019
12/06/2019
13/06/2019
14/06/2019
15/06/2019
17/06/2019
Bài 6 Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự 18/06/2019
19/06/2019
20/06/2019
21/06/2019
22/06/2019
24/06/2019
25/06/2019
26/06/2019
27/06/2019
Bài 1 Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sở hữu đối với tài sản 28/06/2019
29/06/2019

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »